Even voorstellen...

Mijn naam is Shirley Snip, 44 jaar oud en 22 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Ik heb de afgelopen jaren in alle groepen mogen lesgeven en ook IB taken uitgevoerd.
Ik vind het fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Ontwikkeling in de brede zin, op sociaal gebied, cognitief gebied en alles waar wij als leerkracht invloed op hebben. En dat is best veel!


De afgelopen jaren heb ik in alle groepen les gegeven en tijdens mijn werk kwam ik in aanraking met de spellingmethode Staal. Gek genoeg was ik in eerste instantie niet heel enthousiast over de methode. Tijdens de eerste training veranderde dit. Ik dacht al snel: "Wat zit deze methodiek goed in elkaar!" Dat bleek ook wel toen na 6 maanden de resultaten de lucht in schoten! 
Tijdens een observatie ben ik door mijn toenmalige trainer (nu mijn collega), Wendy Ligt, gevraagd om ook Staaltrainingen te gaan geven. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen en daar heb ik absoluut geen spijt van! Kort daarna bij José Schraven in de leer gegaan en ontzettend veel van haar geleerd. Ook ben ik nu partner van José Schraven en geef ook de cursussen van haar methodiek "Zo leer je kinderen lezen en spellen". In Staal zit namelijk alleen het onderdeel spellen en de methodiek is: lezen en spellen. Ik vind het fantastisch scholen te begeleiden om hun lees- en spellingonderwijs te verbeteren. Ik kom in aanraking met enthousiaste leerkrachten die graag het beste voor de leerlingen willen. Zo kan ik toch een bijdrage leveren aan iedere dag een beetje beter onderwijs, want de leerkracht de tools geven en hem/haar daarna dit zien toepassen is van groot belang voor de leerlingen!

En verder?Ik ben getrouwd met Kees, heb twee fantastische dochters en onze hond Bo hoort er helemaal bij! Ik hecht veel waarde aan familie en vrienden. Qua andere werkzaamheden heeft alles met het onderwijs te maken, want daar ligt mijn hart!

Ik heb in de redactie van voormalig onderwijsblad Praxisbulletin van Malmberg meegedacht, auteur van het boek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen groep 3', ben werkzaam geweest bij stichting LeerKRACHT en als regiocoördinator POinActie Noord-Holland.