Recensies

 

Natasja Velseboer, leerkracht groep 4 en taalspecialist op basisschool de Otterkolken in Heemskerk (febr.2024)

Shirley heeft ons op school geholpen om de methode Staal te implementeren. Na twee intensieve trainingsmiddagen is Shirley drie dagen gaan observeren in de klassen om de spellingslessen te bekijken. Twee dagen mocht ik met Shirley meelopen. Ik heb dit als heel prettig en leerzaam ervaren. Op een positieve manier kijkt Shirley, samen met de leerkracht naar verbeterpunten, maar ook naar sterke punten van de leerkracht. Zij geeft niet alleen feedback op de spellinglessen en de methodiek van José Schraven, zij neemt in de feedback ook punten van het boek ‘Teach like a Champion’ en andere klassenmanagent tips mee. Door de positieve feedback van Shirley, is het voor iedereen prettig dat zij komt kijken in de klas.
Wij zijn op school direct aan de slag gegaan met de handige tips. Het was heel erg fijn om met Shirley te werken!

Joyce Rumping, leerkracht groep 3 en taal/leesspecialist op basisschool de Anjelier in Beverwijk (dec. 2023)

In september en november 2023 heb ik met meerdere collega’s van groep 3 de 2 daagse cursus zo leren kinderen lezen en spellen gevolgd bij Shirley. Wat een eye opener was dit voor ons. We hebben veel handvatten gekregen waar we direct mee aan de slag konden gaan in de praktijk. Samen met Shirley hebben we de aanvankelijk leesmethode kritisch bekeken en deze durven loslaten door de methodiek van José Schraven in te zetten. De klankgebaren, het intensief lezen van bordrijtjes, het inzetten van DI(K) lezen en met succes! Tijdens het afnemen van de herfstsignalering zagen we al een enorm verschil in vergelijking met de vorige jaren in groep 3. De lat ligt een stuk hoger door hoge doelen te stellen. Daarna is Shirley bij ons op de Anjelier geweest voor een bijeenkomst met de kleuterleerkrachten. Wat een inspirerende ochtend! Ook is Shirley bij ons in de groepen 3 geweest om te observeren en ons nog meer tips en handvatten te geven. Wat was dit waardevol! De komende periode werken we aan de overgang van groep 2 naar groep 3 en daarna volgen er observaties in de groepen 2 om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. In het nieuwe schooljaar 2024/2025 gaat Shirley de groepen 4 t/m 8 begeleiden bij het inzetten van de vernieuwde Staal methode. Kortom, wil je de kwaliteit van het lees en spellingsonderwijs op je school verhogen dan is dit een aanbeveling! 

Agnes Zandstra, intern begeleider bij PCBO Leeuwarden (nov. 2023)

In sept 2021 is Shirley bij ons op school geweest voor de introductie van Staal! Wat een kennis heeft zij over deze methode en de methodiek waar Staal op gebaseerd is. Het gehele team kon hier gelijk mee aan de slag met de methode Staal zoals de bedoeling is. In oktober 22 ben ik samen met een collega naar de training doorgaande lijn groep 2/3 geweest. Ook bij deze training heeft Shirley ons extreem geïnspireerd om vooral het onderwijs in de groepen 2 te versterken op het gebied van voorbereidend lezen en voorbereidend spellen. De klankgebaren worden nu ook toegepast en niet alleen de ‘makkelijke’ letters worden aangeboden maar ook enkele tweetekenklanken en lange klanken komen in het onderwijs in groep 2 aan bod.
In sept en nov 2023 heb ik als ‘nieuwe’ leerkracht van groep 3 de cursus zo leren kinderen lezen en spellen mogen volgen bij Shirley. En voor de derde maal op rij ben ik super enthousiast over haar bevlogenheid en kennis over dit onderwerp. Ze weet waar ze over praat en geeft dit ook heel duidelijk en met onderbouwing aan!
De volgende dag kan de cursus gelijk in de praktijk toegepast worden.
Het niveau van het leesonderwijs en het spellingsonderwijs gaat snel omhoog. Waar de methodes lang blijven in de mkm woorden kan je met het volgen van de methodiek van zo leren kinderen lezen en spellen al sneller door naar mmkm mkmm of zelfs al mmkmm woorden als de leerlingen/groep daar aan toe zijn. Mocht je je afvragen hoe je dat kan doen neem vooral contact op met Shirley Snip!
Tijdens de cursus worden de aanvankelijk leesmethode en de niet methode gebonden toetsen ook kritisch bekeken en neem je als leerkracht uiteindelijk weer meer regie in de klas door naar jouw eigen handelen binnen de klas te kijken en aan te passen. Als leerkracht doe je ertoe en Shirley kan dit begeleiden en heel duidelijk uitleggen!
Echt een aanrader.

Tamara Verschoor-van der Roest, leescoördinator Prinses Julianaschool (sept. 2023)
Met veel collega's volgden we de basistraining van ZLKLS, gegeven door Shirley. Ze is ervaringsdeskundige: ze weet hoe de methodiek gebruikt kan worden naast een methode. Ze benadrukt dat de methodiek niet leidend is, maar dat je als leerkracht stuurt. Hiervoor kregen we veel praktische handvatten om in onze lessen te gebruiken. Ook legt Shirley beredeneerd uit waarom je met ZLKLS een aantal elementen verwijdert uit de methodeles en welke elementen je juist toe moet voegen. Hiermee zet ze de puntjes op de i: zo geef je een effectieve leesles en nog beter: zo worden je kinderen betere lezers en spellers. Door haar enthousiasme en prettige manier van presenteren vliegt de dag om en ga je vol informatie én enthousiasme naar huis. We zien uit naar de tweede cursusdag!

Mammed Basir, leerkracht groep 4 IBS Al Ghazali (mei 2023)
Afgelopen week is Shirley Snip onderwijstrainingen & advies bij ons op IBS de Al Ghazali in Rotterdam geweest. Zij begeleidt onze school met de methodiek ZLKLS. Shirley komt in mijn klas tijdens de spellingslessen in groep 4. Shirley voert haar begeleiding vol enthousiasme en passie uit! Ze komt vaak met geweldige tips en aanbevelingen die me enorm hebben geholpen tijdens de lessen. Voor coaching, begeleiding en/of inspiratie kan ik Shirley enorm aanbevelen!

Kees Guijt, adjunct directeur Prins Willem Alexanderschool (december 2022)
Ergens in het voorjaar van 2022 bestelde ik, na een tip op Twitter, de vernieuwde versie van Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen van José Schraven. Dit heeft onze school nodig, besefte ik toen ik de eerste pagina’s las.  Leesinstructie. Automatisering van het leesproces. Het schrappen van alles wat het lezen niet ten goede komt.  We namen contact op met José Schraven; zij wees ons op Shirley Snip. In een korte tijd heeft Shirley het leesonderwijs op de Prins Willem-Alexanderschool een enorme impuls gegeven. Haar enthousiasme, kennis en praktische tips hebben er toe geleid dat we nu echt lees- en spellingsonderwijs bieden. Er is een doorgaande lijn in de school ontstaan. We hebben echt het idee dat we nu het goede doen, en dat is voor een groot gedeelte te danken aan de inzet van Shirley.

Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs IB'er basisschool Durf (december 2022)
Na een aantal jaren met de methode STAAL spelling te hebben gewerkt, was het tijd voor een upgrade van onze kennis m.b.t. spelling en de methodiek ZLKLS. Ons hele team heeft twee geweldige teamtrainingen gekregen van Shirley waarin duidelijk werd waar we als school, maar ook waar we als individuele leerkrachten aan konden werken.
Onze onderbouw (groep 1 t/m 3) heeft daarnaast nog twee extra studiemomenten gehad om de ZLKLS methodiek ook in deze groepen goed in te zetten en aan te sluiten bij het aanbod vanaf groep 4. De leerkrachten waren zo enthousiast en vol inspiratie toen ze terugkwamen uit de training! Het geleerde werd direct toegepast en uitgeprobeerd. En inmiddels wordt er met veel plezier gewerkt via de methodiek ZLKLS. Binnen de school worden er mooie stappen gezet! En gelukkig komt Shirley nog een keertje terug voor observaties in de klas zodat we als school blijven ontwikkelen en groeien in het vak spelling.

 

Michelle Pieterse & Femke de Korte, schoolleiders basisschool Blink Vleuten (dec 2022)
In schooljaar 2021-2022 heeft het leerteam van groep 1-2 onderzoek gedaan naar het letteraanbod in de groepen 1-2. Zij kwamen hierbij uit op de methodiek van José Schraven, namelijk 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'. Na het bestuderen van het boek en het toepassen in de klas hebben we contact gezocht met José Schraven om te kijken naar de mogelijkheden voor een scholingsmoment. Via José kwamen we terecht bij Shirley Snip en in verschillende bijeenkomsten, en een reeks klassenbezoeken voor groep 1-2 en 3, heeft Shirley ons begeleid bij de verdere implementatie van de methodiek. Shirley deed dit op een inspirerende en enthousiaste manier. Fijn dat zij haar kennis nog wekelijks toepast in de praktijk waardoor zij de methodiek op praktische wijze en met veel voorbeelden kan overdragen op het team. 

 

Marion Sierat taalspecialist Eerste Leidse Schoolvereniging (3 februari 2022)
Vijf jaar geleden zijn wij gestart met Staal spelling en ZLKLS van José Schraven. Na de basiscursus van José heeft Shirley bij ons de cursus ZLKLS Voortgezet gegeven. Dit deed ze erg prettig en sloot heel goed aan bij ons team. Als gevolg daarvan heeft Shirley alle leerkrachten geobserveerd bij een spelling- of leesles. Shirley weet haar kennis op een zeer positieve manier over te brengen naar de leerkrachten. Alle teamleden hebben haar feedback als zeer nuttig en prettig ervaren. Deze begeleiding gaat ons helpen om ons onderwijs nog beter en efficiënter te geven en om op school meer eenheid en een betere doorgaande lijn te creëren. Met hulp van Shirley hebben we als school echt een stap kunnen maken.

 

Jeannette Hommers IB/leerkracht Lourdesschool West-Beemster (4 november 2021)
Shirley heeft ons (Kindcentrum Lourdes) geholpen om de methode Staal te implementeren op school. Ons team is enthousiast over de manier van begeleiden door Shirley. Rustig, betrokken en duidelijk overbrengen van doelen van de methode springen eruit. Ook het observeren van de lessen en het geven van feedback kan Shirley op een positieve manier waardoor het voor leerkrachten prettig is dat zij komt kijken naar een les. Om vervolgens de punten mee te nemen en de lessen beter te maken. Het was fijn om met Shirley samen te werken. 

 

Anne Schenkkan directeur OBS Ridderspoor Houten (4 oktober 2021)
Shirley heeft begeleiding geboden bij de implementatie van de taalspelling-methode Staal. Ik kan haar training en begeleiding van harte aanbevelen; zeer sterke inhoud en zij neemt de collega's aan de hand van uitstekende voorbeelden mee. Ook leerkrachten van groep 1/2 weet zij uitstekend te doceren in het leren lezen en spellen. Shirley helpt ons het onderwijs beter te maken, ik gun dat ieder team (en daarmee alle kinderen). 

 

Erna Driest directeur kindcentrum de Boomladder Heerhugowaard (31 augustus 2021)
Shirley neemt ons team mee in de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' van José Schraven. Shirley doet dit op bijzondere prettige manier: met rustige stem, heldere uitleg, voorbeelden en praktische toepassingen. In ons onderwijs vinden wij het belangrijk te doen wat werkt, vanuit (wetenschappelijke) onderbouwing. Deze methodiek is bewezen effectief, waarbij wordt uitgegaan van hoge verwachtingen van alle kinderen. Zeker ook de overeenkomsten met Expliciete Directe Instructie zijn voor ons van meerwaarde. Shirley heeft ontzettend veel ervaring, staat met haar voeten in de klei, dat spreekt leerkrachten aan. Ik kan Shirley van harte aanbevelen.

 

Peddy Groenewoudt - Gooilandschool Bussum (mei 2021)
Shirley ondersteunt ons bij de implementatie van Staal in groep 3 t/m 6. Shirley vertelt op duidelijke wijze wat de methode inhoudt en wat het leerkrachtgedrag is dat hierbij hoort. Tijdens de teambijeenkomsten wordt kennis delen afgewisseld met actieve werkvormen, als zelf bekijken welke woorden klankzuiver zijn en regels of klankgebaren samen inoefenen. Het helpt om dit samen te oefenen. Ook is het fijn dat er tijdens de bijeenkomst een handleiding van een les bekeken wordt, zodat voor leerkrachten duidelijk is hoe de opbouw eruit ziet. Ook zijn de klassenbezoeken van Shirley waardevol. Ze geeft dan op een positieve manier feedback, maar er wordt ook duidelijk wat aandachtspunten zijn. Pluspunt is dat Shirley via de telefoon en mail altijd snel te bereiken is met een vraag. 

 

Melissa Bliekendaal Leerkracht bij IKC Driemaster (29 oktober 2020)
Shirley heeft ons begeleid bij de implementatie van de methode Staal. Tijdens de trainingsochtend nam ze ons op een enthousiaste manier mee in de didactiek van Staal. Op verschillende manieren heeft ze ons laten ervaren hoe je kinderen kunt meenemen in het aanleren van spelling. Steeds heeft ze de link gelegd met de methodiek van 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' van José Schraven. Haar manier van werken met een groep is aangenaam waardoor je enthousiast raakt en vol zit met ideeën voor je eigen lessen. Ze maakt gebruik van praktische voorbeelden die voor leraren gemakkelijk in te zetten zijn voor de eigen groep. Uit eigen ervaring merk ik dat de kinderen meteen weer zin hebben in taal en spelling en dit door een kleine verandering. Shirley heeft ook nog klassenobservaties gedaan, hierbij kwam zij in de klas om een les spelling te bekijken. Ik heb dit als heel leerzaam en prettig ervaren. Op een positieve manier kijkt ze samen met de leerkracht naar verbeterpunten en geeft ze aan wat je misschien anders zou kunnen doen. Shirley is een kundig persoon en staat voor haar vak. Shirley, ik vond het fijn om met je samen te werken en ik heb veel gehad aan ons gesprek.